Festivaler

Last modified date

Att åka på festival är något som många har på listan över saker de vill göra innan de dör. En festival är en kulturellt event där människor samlas för att ta del av eventet. Det kan vara allt ifrån musikfestivaler, matfestivaler till att fira en religiös högtid. Men de allra flesta kopplar nog festivaler till leriga tält, fylla och musik.

Festivalens historia

Vi har sedan långt tillbaka i mänsklighetens historia samlats för att fira. För att hitta den första festivalen som finns dokumenterad behöver vi åka ända tillbaks till romarriket.

I romarriket så firade man under december månad något som kallades för Suturnalia. Detta var en festival som hölls för att hedra solguden Saturnus. Festivalen hölls mellan den 17 december och den 23 december. Saturnalia var en högtid där man vid Saturnus tempel lämnade offer följt en fest och man gav gåvor sinsemellan. Vid Saturnalia hade man också en karnival som tillät saker som annars var förbjudna. Till exempel spelande, och det blev ombytta roller mellan slavägare och slavar som kunde få maten serverad av deras ägare.

Något som många festivaler har gemensamt är att de kommer från traditionella religiösa aktiviteter. Några religiösa festivaler som firas än idag är kristendomens jul, det judiska nyåret Rosh Hashanah och islams Eid som firas två gånger om året.

En annan sak som människor lång tillbaka i tiden har samlats för att fira är skörden. Då har man i slutet av varje sommar eller början på hösten avslutat skördeåret med en fest.

Att fira en historisk händelse etablerades redan i gamla Egypten då farao Rammesess III firade sin seger över Libyen. Att fira militäriska framgångar och nationsbyggande händelser är något som fortfarande finns kvar. Till exempel när man firar nationaldagar.

Många festivaler är årligen återkommande och är en stor del av många människors sommarnöje.

Festivalens etymologi

Första gången som ordet festival användes var som ett adjektiv kring 1300-talet. Ordet kom först från äldre franska och sedan latin. I medeltida England användes uttrycket ”festival dai” för att beskriva en religiös helgdag. Men den allra första gången som ordet festival finns dokumenterat i skrift är från år 1589 och då med ordet ”festifall”. Ordet fest har också använts en hel del genom historien för att beskriva stora måltider. Men de flesta gånger som ordet festival används så är det för att beskriva en religiös festival.

På Filippinerna och i andra tidigare spanska kolonier används ordet fiesta för att beskriva en gemensam religiös fest för att hedra ett helgon.

Sedan har vi ordet gala som kommer från det arabiska ordet khil’a som användes till en början för att beskriva en festlig klänning eller en klädsel. Det var först på 1700-talet som ordet gala blev synonymt med ordet festival.

ivadmin